Anul I
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Fundamentele pedagogiei Teoria și metodologia instruirii
Fundamentele psihologiei Psihologia vârstelor
Fundamentele psihopedagogiei speciale Psihologia educației
Tehnologii informaționale și de comunicare-aplicații pe calculator Sociologia educației
Istoria pedagogiei universale Consiliere și orientare școlară
Psihologie socială Psihologie socială
Limbaj nonverbal Managementul conflictelor
Educație fizică și sport Educație fizică și sport 1
Discipline opționale
Filozofia educației Limba engleză
Metode și tehnici de învățare Limba turcă
Educație interculturală
Discipline facultative
Statistică
Anul II
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
 Teoria și metodologia curriculumului  Psihologia personalității
 Metodologia cercetării pedagogice  Teoria și practica evaluării
 Istoria pedagogiei românești  Psihopedagogia copiilor cu dificultăți de învățare
 Pedagogie comparată  Antropologia educației
 Educația adulților  Psihopedagogia adicției
 Pedagogia învățământului  superior  Pedagogia învățământului superior
 Pedagogia comunicării  Pedagogia comunicării
 Educatie fizica si sport  Educatie fizica si sport
Discipline opționale
 Educația copiilor supradotați  Limba engleză
 Politici educaționale  Limba turcă
 Pedagogia  creativității
Discipline facultative
 Statistică
Anul III
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
 Pedagogia învățământului preșcolar și primar  Pedagogia culturii
 Teoria și practica educației civice  Managementul instituțiilor școlare
 Didactica predării științelor educației  Instruire asistată de calculator
 Paradigme și teorii pedagogice contemporane  Managementul clasei
 Etică și deontologie în pedagogie  Etică și deontologie în pedagogie
 Orientare vocațională  Orientare vocațională
Discipline opționale
 Devianță juvenilă  Limba engleză
 Asistență socială a persoanelor în difilcultate  Limba turcă
 Pedagogii alternative
Discipline facultative
 Statistică