Domeniu fundamental Științe Sociale și Politice
Domeniu de licență Științe ale educației
Program de studiu de licență Pedagogie
Forma de învățământ IF - învățământ cu frecvență
Durata studiilor 3 ani
Credite ECTS 180 de credite
Cifra de școlarizare 25 de locuri

 

Programul de studii în Pedagogie vine în sprijinul celor care doresc să-și dezvolte o carieră pedagogică, atât în învățământul formal cât și în educația non-formală, oferind studenților atât cunoștințele teoretice cât și aptitudinile practice pentru a deveni cei mai buni specialiști în educație. Prin intermediul cursurilor, al practicii de specialitate dar și al activităților extracurriculare la care studenții participă încă din primul an de studii, aceștia dobândesc:

 • Cunoștințe și apititudini fundamentale legate de activitatea pedagogică
 • Capacitatea de a elabora strategii pentru desfășurarea și eficientizarea activității pedagogice
 • Abilitatea de a identifica, analiza și gestiona situațiile care afectează procesul de predare-învățare
 • Capacitatea de adaptare la dinamica metodelor și instrumentelor pedagogice moderne

Datorită globalizării, dinamicii piețelor și expansiunii tehnologice, educația a devenit, acum mai mult ca niciodată, un element fundamental pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi, precum și pentru dezvoltarea societății. Beneficiile pe care le aduce educația se extind în toate celelalte domenii, de la economie și inovația tehnologică la cultură și participare civică. Din acest motiv, pedagogii joacă un rol din ce în ce mai important și este esențial ca aceștia să fie formați folosind cele mai bune resurse academice.

 

Competențe

Acest program de studii formează viitori pedagogi, care, la rândul lor, vor instrui copii, tineri sau adulți în cadrul instituțiilor de învățământ, a unor companii specializate sau a unor programe dedicate. Pentru a atinge acest obiectiv, programul de Pedagogie sprijină studenții prin dezvoltarea competențelor legate de:

 • Cunoștințe și aptitudini de predare modernă (orientare vocațională, instruire asistată de calculator, pedagogii alternative)
 • Cunoștințe și aptitudini de management (managementul clasei și al instituțiilor școlare)
 • Capacitatea de a lucra eficient și de a comunica cu elevii cu nevoi speciale (copii cu probleme de învățare, copii supradotați) precum și cu persoanele adulte
 • Abilitatea de a gestiona situații deosebite care afectează procesul de formare (devianță juvenilă, adicții, problemele de deontologie profesională)
 • Comunicarea într-o limbă străină

 

Perspective de carieră

Studenții care optează pentru o formare în Pedagogie se pot dezvolta profesional în:

 • Învățământul de stat și particular
 • Sectorul nonguvernamental (organizații neguvernamentale orientate spre educație și incluziune socială)
 • Instituții de stat specializate (ministere, agenții guvernamentale)
 • Companii private din domeniul dezvoltării resurselor umane, relațiilor publice, marketing, presă etc.